"امیرحسین محمدی" اولین نوزاد ایرانی در سال ۱۳۹۰ است که نام وی در سیستم آماری سازمان ثبت احوال به ثبت رسید.

به گزارش مهر، سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: اولین نوزاد متولد شده در سال ۱۳۹۰ از استان قم است که در دقایق اول سال متولد شده و نام وی برای صدور شناسنامه به سیستم سازمان ثبت احوال استان وارد شده است.

در سال ۱۳۸۹ بیش از یک میلیون نوزاد در کشور متولد شده اند که نسبت به سال ۱۳۸۸ افزایش داشته است.