سایت اصولگرا یکی از سایتهای استان مازندران در خبری نوشت: طی ده روز گذشته با میدانداری سایت استانداری و برخی مدیران استان، فضای مازندران در ابتدای سال جهاد اقتصادی، کارزار موافقان و منتقدین سریال نوروزی پایتخت شد.

به گزارش مشرق، سایت استانداری مازندران که در سال ۸۹ حتی یک خبر از ائمه محترم جمعه و چهره های فرهنگی استان روی خروجی خود قرار نداده بود اینبار اما در تماس با چند تن از آنان، با آب و تاب فراوان به خبرسازی در این خصوص مبادرت ورزید.

همزمان روزانه پیامک های متعددی از سوی سایت استانداری با عبارات عجیب و غریب! برای مردم ارسال شد و در ادامه با صحنه گردانی یکی دو سایت وابسته به برخی مدیران مربوطه، فضای رسانه ای استان بشدت درگیر این فضا سازی های کاذب شد.

بکار بردن عبارات عجیب و غریب از جمله؛ تهرانیسم علیه قوم مازندران و تفکر استثماری در صداوسیما، از یک سو انتقادات دلسوزانه برخی ائمه محترم جمعه و دلسوزان فرهنگی استان نسبت به سریال یاد شده را تحت الشعاع خود قرار داد و از سوی دیگر، رسانه های معاند خارجی و وابسته به سرویس های جاسوسی بیگانه که از عملکرد صداو سیما در طی سالیان اخیر(بخصوص در قبال روشنگری فتنه سبز و اطلاع رسانی گسترده در طرح هدفمند کردن یارانه ها) بشدت دلخور بودند، فضا را مناسب دیده و از قول برخی مدیران مازندران، صداو سیما را متهم به تخریب فرهنگ قومیت های ایران کردند.

در ادامه، حامیان خارج نشین فتنه سبز نیز در کامنت های خود در ذیل مطالب این رسانه ها، مردم مازندران را به تجمع اعتراض آمیز دعوت کردند.

این فضا سازی های کاذب ادامه داشت که سرانجام با تذکر بموقع یکی از مقامات عالیرتبه دولتی، استاندار مازندران با اتخاذ تدابیر، دستور به توقف این سناریوی کاذب و احساسی را داد و در جلسه شورای اداری استان نیز تذکری سفت و سخت به برخی مدیرانی که فضای استان را آماج سخنان افراطی و تنش زا کرده بودند، داد.

اصولگرا اما بار دیگر اعلام می کند: سریال پایتخت علیرغم اینکه سعی داشت مردم مازندران و گلستان را انسانهایی ساده، صمیمی ، قانع و باصفا نشان دهد اما در برخی کاراکترهای خود نواقصی داشت که شایسته فرهنگ غنی این دو استان نبود. اما دمیدن بر طبل قومیت گرایی، و بکار بردن عبارات افراطی نظیر؛تهرانیسم،تفکر استثماری و.... جز اینکه فضای استان را در سال جهاد اقتصادی و در آغازین ماههای اجرای شایسته طرح بزرگ تحول اقتصادی بسمت سخنان شعارگونه و تنش زا سوق دهد، چیز دیگری را عاید استان و مردم بافرهنگ آن نخواهد کرد.