گروه اجتماعی؛مجمع معتمدین محلات شهر تهران که یک تشکل مردمی است، دارای پایگاه اجتماعی گسترده در کف محلات ۳۷۴ گانه تهران است لیست نهایی کاندیداهای خود را که با رویکرد منطقه ای از مناطق مختلف شهر تهران برگزیده است تا پایان هفته اعلام می نماید.

به گزارشافکار نیوز، به گفته امیر قاسمی، این مجمع در صدد است با استفاده از تمام ظرفیت خود شرایطی را مهیا سازد تا در رقابت سالم انتخاباتی که اخلاق شرط اصلی آن است حضور پیدا کرده و بعد از ورود به شورای اسلامی شهر تهران نقش آفرینی موثرتری داشته باشند و از دیگر ویژگی های این لیست پاسخ گو بودن آنها به محلات و نظارت بر عملکرد بهتر مدیریت شهری می باشد . مجمع سعی دارد ضمن نگاه ویژه به این امر مهم اشخاص را به مردم معرفی نماید که دارای تعهد و تخصص های مورد نیاز شهر باشندتا هر چه بهتر شهر را اداره و خدمات ارزشمند تری به مردم ارائه نمایند.