جعفر ربيعي اظهار کرد: از چندين ماه پيش تعدادي قطار و تجهيزات مترو در گمرک به دليل کمبود نقدينگي متوقف مانده بود که خوشبختانه با پرداخت بخشي از اعتبارات عمراني مترو زمينه ترخيص اين سري از واگنها و تجهيزات فراهم شده است.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: ۳ قطار از مجموع قطارهای جدید به صورت کامل هستند و به محض ترخیص از گمرک و رسیدن به تهران وارد خطوط خواهند شد، تجهیزات سایر قطارها نیز به کارخانه‌های واگن سازی منتقل می‌شوند تا مورد آماده‌سازی قرار گیرند و به مرور وارد خطوط شوند.

مدیرعامل مترو تهران تصریح کرد: سری‌های بعدی واگن‌ها و تجهیزات مترو نیز به مرور به کشور خواهند رسید که امیدواریم با پرداخت کامل و به موقع اعتبارات مترو محموله‌های بعدی نیز در گمرک متوقف نمانند و بلافاصله وارد خطوط شده و بتوانند به شهروندان خدمات‌رسانی کنند.

ربيعي در خاتمه خاطر نشان کرد: در صورت ورود به موقع قطارهاي جديد در سال ۹۰ علاوه بر اينکه ميتوانيم خدمات رساني مناسبي در ايستگاههاي جديد مترو به شهروندان داشته باشيم، قادر خواهيم بود که سرفاصله حرکت قطارها را نيز در خطوط کاهش دهيم.