سن تقریبی این درخت ۲۳۰۰ تا ۲۷۰۰ سال برآورد می‌شود.

به گزارش افکارنیوز، درخت جنرال شرمن (General Sherman) نام یک سکویای غولپیکر است.این درخت بلندترین سکویای غولپیکر است و ارتفاع آن ۸۴٫۸ متر است.حجم تنه این درخت از در هنگام سال ۲۰۰۲ (میلادی) ۱۴۸۷ متر مکعب برآورد شدهاست و این مسئله جنرال شرمن را بزرگترین ارگانیسم زنده غیر جسنی بر حسب حجم در دنیا میکند.سن تقریبی این درخت ۲۳۰۰ تا ۲۷۰۰ سال برآورد میشود. این درخت در پارک ملی سکویا در ایالت کالیفرنیا قرار دارد.

کد خبر: 228486