در شهر فرانکفورت آلمان این مرد ۳۲ ساله توانست طول طنابی که در ارتفاع ۱۸۵ متری از سطح زمین میان دو بخش یک آسمانخراش U شکل کشیده شده بود طی کند.

به گزارش افکارنیوز، رینهارد کلایندل در تلاش خود برای شکستن رکورد راه رفتن روی طناب را انجام داده است تا بتواند با وجود ترس شدید از ارتفاع نام خود را در کتاب رکوردها با رفتن در بیشترین ارتفاع در مناطق شهری ثبت کند.

در شهر فرانکفورت آلمان این مرد ۳۲ ساله توانست طول طنابی که در ارتفاع ۱۸۵ متری از سطح زمین میان دو بخش یک آسمانخراش U شکل کشیده شده بود طی کند. صدها نفر از طرفداران رینهارد کلایندل در پایین این آسمانخراش مشغول تشویق او بودند و این طناب‌باز استرالیایی توانست با غلبه بر ترس همیشگی خود از ارتفاع طول ۳۰ متری طناب را طی کند.

مقامهای رسمی برای ثبت این رکورد حضور نداشتند اما کلایندل میگوید رکورد قبلی عبور از طناب در مناطق شهری ارتفاع ۱۲۰ متر بوده است. کلایندل برای حفظ تعادل خود در این رکوردشکنی تنها از دستهایش استفاده کرد.

کد خبر: 228495