به گزارش افکارنیوز، حس عجیبی رد بینی شما به وجود آمده است و ناگهان مشاهده می کنید خون سرازیر شده و به سرعت راه خودش را به سمت پایین ادامه می دهد اما در این شرایط حفظ خونسردی و انجام اعمال درست مهمترین کاری است که می توانید انجام دهید.

با توجه به آنکه فصل تابستان نزدیک شده است، خونریزی بینی امری غیرعادی نیست پس باید هر لحظه مراقب آن بود تا مبادا با حرکتی اشتباه آن را از حالت عادی به بدتر سوق دهید.

** هر لحظه که متوجه خونروزی بینی شدید سریع به دستشویی بروید یا یک دستمال را در مقابل بینی خود بگیرید. هیچوقت سر خود را به عقب بر نگردانید چرا که خون به گلو رفته و مشکل ساز می شود. تنها سرپایین باشد تا مسیر خروج خون فراهم شود.

** در مدت خونریزی بینی از دهان تنفس کنید. این کار باعثخونسردی شما می شود و همچنین خون نیز به راحتی خارج شده و دوباره به بالا برنمی گردد. در این مدت قسمت های نرم بینی را به آرامی فشار دهید.

** فشار دادن بینی را به مدت ۱۰ دقیقه انجام دهید تا خونریزی به طور کامل تمام شود. یکی نکته ای که باید در ذهن داشته باشید این است که اگر در ۱۰ دقیقه خونریزی به پایان نرسید آن را برای یک دوره دیگر به همین حالت فشار دهید.

** به محض تمام شدن خونریزی اطراف بینی را به آب ولرم بشویید. این کار به لخته های خون کمک می کند تا قوی تر سر جای خود بایستند.

** پس از پایان یافتن خونریزی و شست وشوی آن دقت داشته باشید که برای یک مدت ۲ ساعته باید از ورزش یا خالی کردن بینی پرهیز شود این کارها باعثکنده شدن لخته های خون ساخته شده می شود.

** اگر خونریزی بیش از ۳۰ دقیقه به طول انجام ویا اینکه خونی رقیق و آبکی از آن خارج شد سریع باید به بیمارستان مراجعه شود. این موارد می تواند نشانه های بدی برای سر و جمجمه شما باشد.