به گزارشافکارنیوز،دکتر رهبر مژدهی‌آذر در پاسخ به اینکه آیا تغییرات قیمتی داروها پس از تشکیل جلسه کمیسیون " قیمت گذاری دارو " و نهایی شدن قیمت ها درهفته گذشته در داروخانه‌ها اعمال شده است، عنوان کرد: قیمت همه داروها یک جا به داروخانه ابلاغ نمی‌شود، بلکه داروخانه دارها بتدریج طی ابلاغیه‌هایی در جریان تغییرات قیمتی قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه تغییر قیمت‌ها محسوس هستند، اظهار کرد: به طور متوسط داروهای تولید داخل حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. قیمت‌ داروهای خارجی نیز کمی بیشتر از این میزان است.

رییس انجمن داروسازان در ادامه درباره قیمت مکمل‌ها و شیرخشک‌های رژیمی نیز عنوان کرد: این اقلام دارویی نیز افزایش قیمت داشته‌اند، اما این افزایش در مقایسه با سال گذشته اتفاق افتاده است و مربوط به هفته‌های اخیر نیست.

کمبود شیرخشک رژیمی نداریم

توزیع سهمیه‌ای شیرخشک‌های رژیمی

مژدهیآذر با بیان اینکه در حال حاضر کمبودی در خصوص شیرخشکهای رژیمی نداریم، اظهار کرد: البته این گفته به این معنا نیست که با فراوانی شیرخشک در داروخانهها روبرو هستیم. اکنون شیرخشک به صورت سهمیهای توزیع میشود و ممکن است برخی شیرخشکهای رژیمی به صورت موردی با کمبود مواجه شوند.