به گزارش افکارنیوز،مهدی نوید ادهم افزود: در ۸۸۱ جلسه شورای عالی آموزش و پرورش که با حضور وزیر آموزش و پرورش و اعضای شورا برگزار شد، عناوین جدید پایه‌ها و دوره‌های تحصیلی به تصویب رسید.

وی افزود: ‌بر اساس این مصوبه نظام آموزشی به دو دوره ابتدایی و متوسطه تقسیم بندی شد که هر یک از این دوره‌ها نیز در دو دوره سه ساله تعریف شد به این معنا که سه ساله اول ابتدایی را دوره اول ابتدایی و سه ساله دوم را دوره دوم ابتدایی نامگذاری می‌کنند.

وی ادامه داد: ‌ همچنین در دوره متوسطه نیز دوره سه ساله اول به متوسطه اول و سه ساله دوم به متوسطه دوم تغییر نام یافت.

نوید ادهم ادامه داد: بر اساس این مصوبه پایه‌های تحصیلی از اول تا ششم در دوره ابتدایی و هفتم تا دوازدهم در دوره دبیرستان تعریف شد.

به گفته وی، بر اساس این مصوبه مکان مدارس نیز در دوره ابتدایی به دبستان، در دوره متوسطه به دبیرستان و در دوره فنی حرفه‌ای و کار و دانش به عنوان هنرستان مصوب شد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: طبق این مصوبه مدارس باید تابلوی خود را به عنوان دبستان دوره اول، دبستان دوره دوم، دبیرستان دوره اول، دبیرستان دوره دوم و هنرستان تغییر دهند.

نویدادهم همچنین گفت: ‌ در پایان هر دوره تحصیلی به دانش‌آموزان گواهینامه پایان آن دوره اعطا می‌شود و بر همین اساس می‌توان گفت در پایان پایه سوم دبستان، ششم دبستان، اول متوسطه و دوم متوسطه، دانش آموزان گواهینامه پایان تحصیلات دریافت خواهند کرد.

انتهای پیام