به گزارش افکارنیوز، آتش‌سوزی یک ساختمان متروکه در مجاورت ساختمان شهید فیض دانشگاه صنعتی امیرکبیر باعثسرایت آتش به داخل محوطه این خوابگاه و سوختن تعدادی تخت چوبی شد.

این آتش‌سوزی به داخل ساختمان نفوذ نکرده و فقط محوطه این خوابگاه دچار آتش‌سوزی شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، هیچ دانشجویی در این خوابگاه حضور ندارد و این خوابگاه مکانی برای نگهداری وسایل اسقاطی است.