در میان شرکتهاى فعال در بخش تولید خودرو، شرکت بى.ام.و توانست به عنوان پرطرفدارترین و شایستهترین خودروساز انتخاب شد.

CNN Money با انتشار فهرست پرطرفداترین شرکت های جهان با بررسی تمامى بخشهاى صنعتى و تجارى برآورد خود را به دو بخش عمومى و اختصاصى تقسیم کرده که طى یک نظرسنجى از میان مشتریان و میزان فروش آنها تهیه شده است.

در میان شرکتهاى فعال در بخش تولید خودرو، شرکت بى. ام. و توانست با کسب بیشترین آرا به عنوان پرطرفدارترین و شایسته‌ترین خودروساز انتخاب شود.

بعد از بى. ام. و، فولکس‌واگن و دایملر در مکانهاى دوم و سوم این جدول جاى گرفتند. همچنین بى. ام. و توانست در میان فهرست عمومى و در رقابت با تمامى شرکتها رده‌ی نوزدهم شایسته‌ترین شرکت در جهان را به خود اختصاص دهد.

هیونداى موتور، هوندا موتور، فورد موتور، تویوتا موتور و نیسان موتور در ردههاى چهارم تا هشتم جدول پرطرفدارترین خودروسازان قرار گرفتند.