دیلی میل خبر داده که مجموعه شعری متعلق به خالق "بهشت گمشده" از پوست سر یک قاتل جلد شده است.

به گزارش شبکه ایران، این کتاب از " جان میلتون " شاعر و نویسنده انگلیسی همانگونه که در تصویر زیر نیز آمده، به ۱۶۰سال پیش برمی‌گردد که همانند دیگر آثار قرن نوزدهم، در وهله نخست اثری معمولی به نظر می‌آمد اما به تازگی کشف شده که جلد آن از پوست سر قاتلی به نام جورج کادمور درست شده است!

جالب اینکه بخشی از جسد کادمور را - که به جرم کشتن معشوقه خود به دار آویخته شده - پس از انتقال به بیمارستان " اگزتز "، به کتابفروشی سپرده بودند تا برای جلد این کتاب از آن استفاده شود!

این کتاب که در سال ۱۸۵۲ به زیر چاپ رفته، اخیرا به کتابخانهای در اگزتر سپرده شده و به زودی نیز در نمایشگاه جنایت و مکافات به نمایش عمومی درخواهد آمد.