صبح روز ۲۱ ژانویه ۱۷۹۳، مردم فرانسه از مالیات و پایمال شدن حقوقشان و زندگی در فقر خسته شده بودند. انقلابیون فرانسه لویی شانزدهم را محکوم به اعدام با گیوتین کردند. پس از یک سخنرانی جسورانه اما کوتاه، یکی از اخرین شاه های فرانسه سرش را از دست داد و این در حالی بود که جمعیت به سمت سکوی دار هجوم اورده تا دستمال خود را اغشته به خون او کنند.

به گزارش انتخاب، دانشمندان یک ازمایش “دی ان ای” بر روی خون خشک درون یک کدوی تنبلی تزئین شده با باروت که ظاهرا حاوی یکی از این دستمال هاست، انجام دادند.


نتایج نشان می دهد که خون متعلق به این مرد چشم ابی متعلق به آن دوران است. یک نمونه ی دقیقا مشابه با لویی شانزدهم.

دیوید پتنر، متخصص ژنتیک در دانشگاه بولوگنا ایتالیا می گوید: قدم بعدی پیدا کردن یک نواده ی شاه یا مادرش است. در غیر این صورت ما باید یک نمونه از قلب خشک شده پسر لویی شانزدهم بگیریم.

پسر وی لوئیس چارلز، لویی هفدهم بود و وی در اثر بیماری یا مسمومیت در سن ده سالگی تنها دو سال پس از اعدام کردن پدرش، در گذشت. قلب او در یک کوزه ی کریستالی در کلیسای جامع “سنت دنیس “در حوالی شهر پاریس نگه داری می شود. “پتنر” اجازه چنین کاری را از مقامات فرانسه خیلی سخت دانست و گفت: اما ما تلاش خودمان را می کنیم.

یک خانواده ناشناس ایتالیایی این کدو را از سال ۱۹۰۰ یا اواخر ۱۸۰۰ دارا می باشند. ظاهرا این هدیه ای به ناپلئون بناپارت بود که در ۱۸۰۴ امپراطور فرانسه شد.

پتنر می افزاید: داستان بسیار عجیبی است. ما در ابتدا فکر کردیم که این کار خیلی مسخره است، به خاطر این که ما متخصص ژنتیک هتسیم. اما بعدا متوجه شدیم که از نظر تاریخی، این موضوع به شدت مهم است.

این کدو در حال حاضر ۵۰۰ هزار یورو ارزش گذاری شده است و شخصیتهای بزرگ انقلاب فرانسه بر روی ان کشیده شده است. همچنین نوشته ای بر روی ان حک شده است که می گوید: ماکسیمیلیان بوردالود در ۲۱ ژانویه دستمالش را به خون شاه بعد از جدا شدن سر از تنش، اغشته کرده است.

دانشمندان هیچ دستمالی از درون آن پیدا نکردند، اما مقداری خون خشک شده به اندازه ۵ نمونه در درون آن پیدا شد.

دو ازمایشگاه، سه ازمایش “دی ان ای” بر روی ان انجام دادند: اولین ازمایش مربوط به کروموزوم Y(به ارثرسیده از پدر) بود دیگری ژن هرک۲(در ارتباط با چشمان ابی) بود و اخرین ازمایش مربوط به میتوکندری(به ارثرسیده از مادر) بود.

تست ها نشان می دهد که خون متعلق به یک مرد چشم ابی با یک ترکیب ژنتیکی نادر است که نه به حیوان و نه به هیچ کسی در ازمایشگاه و نه به خانواده صاحب کدو تعلق دارد.