ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: قرار نیست کتابهای دوره پیش دانشگاهی تغییر یا این دوره به سال چهارم تبدیل شود بلکه با استقرار نظام آموزشی جدید، این دوره حذف خواهد شد.

وی با اشاره به توسعه هنرستانهای فنی و حرفه ای در سال تحصیلی جاری به ۳۸ درصد گفت: قرار است سهم رشته های فنی و حرفه ای در سال تحصیلی آینده نیز تا بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین طرح مهارت آموزی دانش آموزان رشته های نظری نیز در سال تحصیلی آینده در تمام دبیرستانهای کشور اجرا می شود.

قرار است هر یک از دانش آموزان رشته های نظری با یک مهارت فنی در طول دوران تحصیل خود آشنا شوند.