"صمدفدایی" در خصوص جلسه کمیسیون اجتماعی اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی مجلس موضوع بیمه بیکاری را به عنوان موضوعی مهم در روز سه شنبه در دستور کار قرار خواهد داد.

به گزارش خانه ملت، نماینده سنقر و کلیایی خاطرنشان کرد: در ادامه جلسه دیروز موضوع شرکت های تعاونی اعتباری مالی که مورد تایید بانک مرکزی نیستند به عنوان دیگر موضوع مهم به بحثگذاشته خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: بحثدرباره تعاونی های مالی و اعتباری و تعاونی ایثار در روز سه شنبه ۱۶ فرودرین ماه با حضور مسئولان وزارت اموراقتصادی ودارایی و بانک مرکزی بررسی خواهد شد.

وی گفت: کمیسیون اجتماعی موضوع تدوین برنامه های جدید خود در سال ۱۳۹۰ را به عنوان دیگر موضوع مهم به بحث قرار خواهد داد.