اداره اجتماعي سازمان وظيفه عمومي ناجا، شرايط و ضوابط تمديد و تعجيل در موعد اعزام مشمولان را تشريح كرد.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام سازمان وظیفه عمومی ناجا مشمولانی که هر یک از شرایط زیر را داشته باشند می‌توانند موعد اعزام به خدمت خود را تمدید کنند.

۱. مشمولان بیمار یا حادثه دیده‌ای که با تایید بهداری نیروی انتظامی استان قادر به اعزام نباشند، موعد اعزام آنان حداکثر به مدت دو ماه تمدید می‌شود.

۲. مشمولان واجد شرایط استخدام در نیروهای مسلح با اعلام کتبی مرکز گزینش و استخدام نیروی مربوطه مبنی بر اتمام مراحل گزینش که موعد اعزام این دسته از مشمولان حداکثر به مدت دو ماه تمدید می‌شود.

۳. مشمولان غیرغائب واجد شرایط ماده ۱۲۷ آئین‌نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی(دو یا سه برادر همزمان در شرایط اعزام قرار داشته باشند) که در این صورت اعزام یکی از برادران تا خاتمه خدمت برادر دیگر به تاخیر خواهد افتاد.

۴. فوت بستگان درجه یک مشمول(پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند) که در این صورت اعزام مشمول حداکثر به مدت دو ماه از تاریخ فوت بستگان به تاخیر خواهد افتاد.

۵. پذیرفته شدگان قطعی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با اعلام کتبی دانشگاه مربوطه و به شرط داشتن شرایط ثبت‌نام و عدم ورود به غیبت که در این صورت، موعد اعزام آنها حداکثر به مدت دو ماه تمدید می‌شود.

۶. مشمولان متولد نیمه دوم سال که در سال اعزام قانونی خود قرار داشته باشند و مدرک تحصیلی دیپلم فنی‌ و ‌حرفه‌ای یا کار و دانش یا پیش‌دانشگاهی را بصورت حضوری دریافت کرده باشند(به عنوان مثال مشمولان متولد نیمه دوم سال ۱۳۷۰ که سال اعزام قانونی آنها ۱۳۸۹ است). موعد اعزام این دسته از مشمولان حداکثر به مدت یکسال به تاخیر خواهد افتاد تا امکان شرکت مجدد در آزمون دانشگاه‌ها برای آنان فراهم شود.

به گزارش ایسنا، همچنین سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد که مشمولانی که هر یک از شرایط زیر را داشته باشند می‌توانند موعد اعزام خود را به جلو بیندازند:

۱. مشمولانی که دارای کسر خدمت بیش از یکسال باشند.

۲. مشمولان غایبی که در دوره‌های اعزام بعدی قرار گرفته‌اند.

۳. با توجه به ظرفیت مراکز آموزش نیروهای مسلح، امکان اعزام مشمول در موعد مورد تقاضا وجود داشته باشد.

ضوابط تمدید و تعجیل به شرح ذیل است:

۱. مشمولان واجد شرایط برای ارایه درخواست تمدید و تعجیل صرفاً به مراکز وظیفه عمومی شهرستان یا استان محل سکونت خود مراجعه کنند.

۲. مشمولانی که دارای یکی از شرایط تمدید باشند به درخواست آنان حتی در روز اعزام نیز توسط مراکز وظیفه عمومی استان محل سکونت رسیدگی خواهد شد.

۳. مشمولانی که تقاضای تعجیل درموعد اعزام را دارند ‌باید در سال اعزام قرار داشته باشند.

۴. خدمات به مشمولان در زمینه تمدید یا تعجیل صرفاً برای یکبار قابل ارائه خواهد بود.

۵. رسيدگي به درخواست تمديد يا تعجيل صرفاً با حضور شخص مشمول امكان پذير است.