ماسک ضد گاز کودک و عروسک ها در داخل مهد کودکی در نزدیکی نیروگاه هسته ای چرنوبیل در اوکراین دیده می شود.


سالگرد انفجار رآکتور هسته ای در چرنوبیل .