پایگاه اطلاع رسانی دولت با ارسال پیامکی اعلام کرد، علیرضا زجاجی، یکی از اعضای شورای سیاستگذاری رسانهای جهاد دانشگاهی به عنوان سرپرست خبرگزاری دانشجویان ایران منصوب شد.

پیش از این علیرضا زجاجی، محمدکریمی، سید نظام موسوی، امین موسیوند، سید احسان قاضی زاده، محمدرضا سرو دلیر، ساسان والی زاده، محمد حسین ایمانی خوشخو، هوشنگ زعیم کهن، بابک اسماعیلی و مجید ندیری با حکم محمد حسین یادگاری، رئیس جهاد دانشگاهی به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری رسانه ای این سازمان منصوب شده بودند.