به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان نظام پرستاري كشور، اين محققان دريافتند امواج راديويي تلفن هاي همراه بخش هايي از مغز را كه در مجاورت آنتن تلفن همراه است، فعال تر مي كند.

در این گزارش آمده است: ۵۰ دقیقه صحبت با تلفن همراه می تواند میزان فعالیت های مغزی را تا ۷درصد افزایش دهد اما تاکنون نشانه های از آسیب دیدگی به علت نزدیک بودن تلفن همراه به سر کاربران، حاصل نشده است.

همچنین نتایج بررسی ها، حکایت از افزایش میزان فعالیت مغزی متناسب با شدت میدان الکترومغناطیسی در بخش هایی از مغز در معرض تلفن همراه دارد.

بر اساس این گزارش، تلفن های همراه برای برقراری ارتباط از امواج رادیویی استفاده می کنند و این امواج می توانند میدان های الکترومغناطیسی کوچکی به وجود آورند که توسط مغز و سر انسان جذب می شوند.

محققان مي گويند در مغز افرادي كه به مدت ۵۰ دقيقه مداوم با تلفن همراه صحبت مي كنند در منطقه نزديك به آنتن، متابوليسم قند مغز افزايش مي يابد كه نشانه فعاليت مغزي است.