برنامه تهران بیست شبکه تهران که با حضور رئیس راهور تهران بزرگ به صورت زنده در حال پخش بود، ناگهان با عمل کردن خودکار سیستم اطفای حریق، برای دقایقی پخش برنامه با مشکل و قطعی مواجه شد.

به گزارش تابناک اجتماعی، هنگامی که مازیار ناظمی، مجری برنامه در حال صحبت با سردار رحیمی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در استودیوی برج میلاد تهران بود، ناگهان با صدای آب دوربین فیلمبرداری پشت صحنه را نشان داد و برای لحظاتی مجری برنامه دیده شد که در حال خیس شدن بود.

بنابراین گزارش، پس از دقایقی مجری برنامه و میهمان برنامه نمایش داده شدند که مجری برنامه در خصوص اتفاق صورت گرفته گفت: ناگهان سیستم اطفای حریق استودیوی برج میلاد به صورت خودکار عمل کرد که موجب شد پخش برنامه با مشکل مواجه شود.

گفتنی است، به دنبال این اتفاق بامزه لباس های مجری برنامه خیس شد که وی برنامه را با همان لباس های خیس ادامه داد.