به گزارش افکارنیوز، در بدن خرچنگ ماده شیمیایی وجود دارد که همانند آن در بسیاری از فست فودها و غذاها سرخ شده نیز وجود دارد.

بررسی ها نشان می دهند این ماده که فلامتومینین نام دارد در اثر حجم غذاهای سرخ شده به وجود می آید وخرچنگ در سم و زهر خود برای کشتن انسان ها همین ماده را از دهان خود ترشح می کند.

مردان آسیایی نسبت به تمام مردمان سایر نقاط دنیا بیشتر از غذاهای سرخ شده استفاده می کنند به همین دلیل خرچنگ جان بسیاری از آنها را می گیرد.