به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، جلسه ۱۵۳ شورای شهر اهواز که اتفاقا در صورت تشکیل شدن مهمترین جلسه یکسال اخیر این شورا به حساب خواهد آمد برای معرفی شهردار اهواز خواهد بود ولی هر بار با نیامدن یا به عبارتی کارشکنی یکنفر از اعضای شورای شهر تشکیل نشده است.

وی که هیچگاه معلوم نشد علت عدم حضورش در جلسات علنی شورای شهر اهواز چه بوده است چندین ماه است که در جلسات علنی شورای شهر اهواز شرکت نمی کند و به علت اینکه بعد از سلب عضویت شدن برخی اعضای شورای شهر اهواز تعداد اعضای این شورا به ۶ نفر رسیده اند می تواند با نیامدنش جلسات شورا را از حد نصاب بیندازد.

همین وضعیت باعثشده وی با شرکت نکردن در جلسات، پایه گذار بی اطمینانی مردم به این نهاد اجتماعی برخواسته از بطن جامعه شود و بی شک این وضعیت شرایطی را فراهم آورده که مردم نسبت به شورایی که حدود یکسال است نتوانسته شهردار خود را انتخاب کند دلسرد شود و همین امر احتمالا مشارکت مردم در انتخابات آینده شورای شهر اهواز را تحت تاثیر خود قرار داده است.

بلاتکلیفی های چند ماه اخیر شورای شهر باعثشد روز شنبه مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها و ارشادمنش معاون عمرانی وزیر کشور به همراه اعضای شورای حل اختلاف استان خوزستان در حضور کلیه اعضای شورای شهر اهواز تشکیل جلسه دهند و به قول معروف برای حل این مشکل ریش سفیدی کنند و در نهایت در این جلسه که با موافقت و امضای اعضای شواری شهر اهواز همراه بود بر روی دو گزینه رای گیری شود و فردی که بیشترین رای را آورد قرار شد در جلسه روز دوشنبه اعضای شورای شهر اهواز معرفی و برای انتخاب آن رای گیری شود.

به هرحال لبخند رضایتی بعد از مدتها بر لب همگان نشست و تمام اعضا متعهد شدند که روز دوشنبه تکلیف را یکسره کنند ولی روز دوشنبه وقتی مردم به صحن علنی شورای شهر اهواز مراجعه کردند تا در یک جلسه علنی شاهد انتخاب شهردار اهواز باشند بازهم با همان قصه تکراری مواجه شدند که این بار علاوه بر اسکندر زنگنه، سید مهدی آلبوشوکه هم حضور نداشت و اینگونه بود که جلسه ۱۵۳ شورای شهر اهواز بعد از دو ماه بازهم تشکیل نشد.

یکی از اعضای شورای شهر حاضر در شورای شهر اهواز در خصوص روند جاری بر شورای شهر در مدت اخیر گفت: قبل از تحویل سال، من و دو عضو دیگر شورای شهر اهواز به محضر نماینده ولی فقیه رفتیم و موضوع برگزار نشدن جلسات را با وی در میان گذاشتیم و گفتیم که باید بزرگان استان برای حل مشکل شورای شهر اهواز پادرمیانی کنند و وی نیز موافق این امر بود.

قاسم حریزاوی افزود: چنین جلساتی را با رئیس دادگستری خوزستان و دو نماینده مجلس نیز در میان گذاشتیم و نظر آنان نیز چنین بود که باید بزرگان استان برای حل این مشکل وارد میدان شوند.

وی ادامه داد: به هرحال نتیجه این رایزنیها به اینجا ختم شد که روز شنبه با حضور تمام بزرگان استان و معاون عمرانی وزیر کشور و مهدی چمران رئیس شورای عالی استان ها نشستی در استانداری خوزستان برگزار شد و قرار شد یک هفته به اعضای شورای شهر اهواز برای برگزاری این جلسه وقت بدهند که من همانجا اعتراض خود را اعلام کردم.

حریزاوی اضافه کرد: من گفتم یک هفته که هیچ اگر ۷۰ روز به اعضای شورا وقت بدهند با این شرایط هیچ جلسه ای برگزار نخواهد شد چرا که ما تنها شش نفر هستیم و یک نفر می تواند جلسه علنی شورا را از حدنصاب بیندازد. به همین دلیل افراد شرکت کننده در جلسه تصمیم گرفتند برای گزینه های شورای شهر اهواز در همان مکان رای گیری کنند که در نهایت آقای کتانباف که در حال حاضر قائم مقام شهردار منطقه یک تهران است در این رای گیری حائز بیشترین رای شد.

عضو شورای شهر اهواز تصریح کرد: بعد از پایان رای گیری آقای چمران اعلام کرد که اعضای شورا همین فردا تشکیل جلسه بدهند و در خصوص شهردار جدید اهواز رای گیری کنند که اسکندر زنگنه گفت که " چون قصد دارم در مورد سوابق آقای کتانباف بیشتر تحقیق کنم جلسه علنی روز دوشنبه برگزار شود " که ما هم قبول کردیم. حتی سید مهدی آلبوشوکه یکی از اعضای شورای شهر گفت که " من با هر دو گزینه مطرح شده مخالفم ولی برای راگیری در جلسه شرکت می کنم و رای منفی می دهم ".

حریزاوی اظهار داشت: ما فکر می کردیم کار تمام شده و شورای شهر از این بن بست فعلی خارج می شود که ناگهان دیروز آقای آلبوشوکه به اتاق من در شورا آمد و گفت که من در جلسه شرکت نخواهم کرد. اکنون هم که در این جلسه حضور داریم اسکندر زنگنه طبق معمول حضور نیافته تا انتخاب شهردار جدید همچنان به حسرتی برای شهرداری اهواز تبدیل شود.

وی تاکید کرد: تا چه زمان مردم و شهر اهواز باید چوب سیاست کاری افرادی که رای مردم را با شعارهای خود دریافت کرده اند را برخورند. انتظار دارم رسانه ها از افرادی که با نیامدن خود مدیریت شهری اهواز را وارد چالش کرده اند قهرمان نسازند و شیوه فعالیت آنها را برای مردم تبیین کنند.

این عضو شورای شهر اهواز گفت: نبود شهردار در اهواز باعثشده که در حال حاضر بیش از ۱۰۰ طرح بزرگ در اهواز که سرمایه گذار هم برای مشارکت در آنها اعلام آمادگی کرده رنگ اجرا را به خود نبیند و در این وسط این مردم هستند که بیشترین ضرر را در این ماجرا متحمل می شوند. یک نفر هم از کویت آمده و می خواهد در چند طرح بزرگ در اهواز سرمایه گذاری کند و حتی ما را به این کشور برای دیدن پروژه هایی که اجرا کرده دعوت کرده ولی نبود شهردار باعثشده این طرحها روی زمین بماند.

به هر حال دیروز برگزاری جلسه ۱۵۳ شورای شهر اهواز برای هشتمین بار متوالی به علت عدم حضور برخی اعضا به حدنصاب نرسید و برگزار نشد تا مردم و شهرداری اهواز همچنان منتظر روزهای آینده باشند.