به گزارش افکارنیوز، سعید افشارنادری ظهر امروز در گفت‏وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر، نتایج شمارش آرای نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر آبعلی به ترتیب دارندگان بیشترین رأی به شرح ذیل است:

۱ - غلامرضا احمدی نام پدر مجتبی دارای ۷۶۷ رای

۲ - محسن اسماعیلی نام پدر مختار دارای ۴۹۸ رای

۳ - علی رمضانی نام پدر اکبر دارای ۴۵۷ رای

۴ - حامد قربانی نام پدر علی محمد دارای ۴۲۵ رای

۵ - ابوالفضل شریفی‌راد نام پدر اسمعیل دارای ۴۰۳ رای

۶ - مجید قربانی نام پدر قنبرعلی دارای ۳۵۰ رای

۷ - سیدعلی اصغر صالحی نام پدر سید ابراهیم دارای ۳۴۵ رای

۸ - سمیرا ملک محمدی نام پدر محمد صالح دارای ۳۴۵ رای

۹ - یحیی گل محمدی نام پدر قربانعلی دارای ۳۰۹ رای

۱۰ - منصور لوئی نام پدر احمد دارای ۲۶۹ رای

۱۱ - فتاح صالحی نام پدر ابراهیم دارای ۲۶۶ رای

۱۲ - مرتضی سلطان آهی نام پدر احمد دارای ۲۲۷ رای

۱۳ - محمدعلی ملک محمدی نام پدر محمد صالح دارای ۲۲۲ رای

فرماندار شهرستان دماوند گفت: اکنون در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۰ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیئت اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی است.

افشارنادری افزود: شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.