به گزارش افکارنیوز، سعید افشارنادری دقایقی پیش در گفت‏وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر، نتایج شمارش آرای نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر رودهن به ترتیب دارندگان بیشترین رأی به شرح ذیل است:۱ - آقای سعید امجدی نام پدر مجید دارای ۳۸۳۰ رای

۲ - آقای یزدان شیرمحمدی نام پدر محمد دارای ۳۳۱۰ رای

۳ - آقای کورش حنیفی نام پدر کرمعلی دارای ۳۳۰۰ رای

۴ - آقای علی اکبر ارشدی نام پدر عباس دارای ۳۲۰۷ رای

۵ - آقای علیرضا حسین شرقی نام پدر حنیفه دارای ۲۶۶۶ رای

۶ - آقای محمود همتی نام پدر فریدون دارای ۲۶۴۹ رای

۷ - آقای علی رضا عسگری نام پدر عیسی دارای ۲۶۲۱ رای

۸ - آقای منوچهر همت نجفی نام پدر موسی دارای ۲۴۷۴ رای

۹ - خانم مهین همتی نام پدر اصغر دارای ۲۴۵۳ رای

۱۰ - آقای حسین میرزائی نام پدر علی دارای ۲۴۱۳ رای

۱۱ - خانم فریده محمدی نام پدر غلامحسین دارای ۲۴۱۰ رای

۱۲ - آقای مسعود همتی نام پدر علی دارای ۲۱۹۰ رای

۱۳ - آقای سیدمحمود سیدمحمودی نام پدر سیدمحمد دارای ۱۷۷۲ رای

۱۴ - خانم آزیتا لطفی نام پدر خداداد دارای ۱۴۵۳ رای

۱۵ - خانم طرلان حسینی نام پدر سیدجمال دارای ۱۳۷۲ رای

۱۶ - آقای محمود همتی نام پدر مختار دارای ۸۳۰ رای

۱۷ - آقای حمیدرضا نیکوان نام پدر منصور دارای ۵۱۴ رای

۱۸ - آقای رضا علی پور نام پدر محمد دارای ۴۴۹ رای

۱۹ - آقای سعید کردلو نام پدر یقین علی دارای ۳۴۱ رای

۲۰ - خانم بهاره اجواری نام پدر اکبر دارای ۳۳۹ رایفرماندار شهرستان دماوند گفت: اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیئت اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی است.

افشارنادری افزود: شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.