به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه، ' حمیدرضا حاجی بابایی ' در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با بیمه ایران افزود: فرهنگیان بازنشسته از یکم تیرماه امسال به مدت یک سال به همراه خانواده های خود تحت پوشش بیمه طلایی قرار می گیرند.
وی در ادامه بیان داشت: علت آغاز پوشش بیمه ای بازنشستگان آموزش پرورش از ابتدای تابستان، هماهنگی با وزارت رفاه و فراهم آوردن تمهیدات لازم در این زمینه است.
حاجی بابایی با بیان اینکه مدت زمان قرارداد وزارت آموزش و پرورش با بیمه ایران تا اردیبهشت سال ۹۱ تمدید شده، گفت: تمام فرهنگیان آموزش و پرورش نیز به مدت یکسال دیگر تحت پوشش بیمه طلایی قرار می گیرند.
وزیر آموزش و پرورش درباره افزایش حق بیمه فرهنگیان با عنوان این مطلب که امسال نسبت به سال گذشته این رقم تغییری نیافته، افزود: البته مدیرعامل بیمه ایران عنوان داشته که این مبلغ بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
به گفته حاجی بابایی، در خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده توسط بیمه طلایی ایران نسبت به سال گذشته تغییری ایجاد نشده است.
وی افزود: سقف ارائه خدمات فرهنگیان شاغل با بازنشسته ها هیچ تفاوتی نخواهد داشت.
وزیر آموزش و پرورش در مورد مشکلات موجود در خدمات ارائه شده به برخی از فرهنگیان نیز گفت: بیمه آموزش و پرورش طلایی است اما ممکن است در برخی از مناطق به دلیل کمبود امکانات این بیمه طلایی نباشد.