به گزارش افکارنیوز، مجوز طبابت که در زمان پهلوی صادر می شده است. این مجوز متعلق به سال ۱۳۰۶ شمسی می باشد.