به گزارش افکارنیوز، فضل‌الله کفیل آمار اعلام شده شورای شهر اصفهان را بیان کرد.

وی اسامی معرفی شدگان را شامل افراد ذیل دانست:

عباس حاج رسولی‌ها با ۹۰ هزار و ۱۷۷ رای(اصولگرا، ائتلاف خادمان شهر)

مهدی باقربیگی با کسب ۶۶ هزار و ۷۹۹ رای(مستقل)

کریم نصراصفهانی ۶۱ هزار و ۱۶۲ رای(اصولگرا، ائتلاف خادمان شهر)

رضا امینی ۴۸ هزار و ۲۷۹رای(اصولگرا، ائتلاف حماسه سیاسی)

رسول جهانگیری ۴۷ هزار و ۹۱۷ رای(اصولگرا، ائتلاف خادمان شهر)

محمدرضا فلاح ۴۶ هزار و ۸۴۹ رای(اصولگرا، فرآیندمدار)

ندا واشیانی پور با ۴۶ هزار و ۵۴۵ رای(ائتلاف راه سوم)

سید احمدعلی عاملی ۴۵ هزار و ۳۱۰ رای(اصلاح طلب، اصلاح طلبان ائتلاف امید به فردا)

سید کریم داوودی ۴۰ هزار و ۶۹۶ رای(اصولگرا، ائتلاف خادمان شهر)

وحید فولادگر ۳۹ هزار و ۹۱۱ رای(اصولگرا، ائتلاف خادمان شهر)

عدنان زادهوش ۳۸ هزار و ۵۱۳ رای(اصولگرا، فرآیندمدار)

علیرضا نصراصفهانی ۳۷ هزار و ۹۶۶ رای(اصلاح طلب، ائتلاف اصلاح طلبان)

غلامحسین صادقیان رنانی ۳۴ هزار و ۹۹۳ رای(اصولگرا، فرآیندمدار)

عبدالرسول جان‌نثاری ۳۴ هزار و ۵۴۴ رای(اصولگرا، ائتلاف خادمان شهر)

رسول جزینی درچه ۳۳ هزار و ۷۴۶ رای(ائتلاف کارآفرینان)

نورالله صلواتی ۳۲ هزار و ۳۲۱ رای(اصولگرا، ائتلاف خادمان شهر)

ابوالفضل قربانی ۳۰ هزار و ۷۲۸ رای(اصولگرا، ائتلاف خادمان شهر و فرآیندمدار)

احمد شریعتی ۳۰هزار و ۷۱۷ رای(اصولگرا، فرآیندمدار)

اصغر آذربایجانی ۲۹ هزار و ۳۸۷رای(اصولگرا، ائتلاف خادمان شهر)

فتح الله معین نجف آبادی ۲۹ هزار و ۹۱ رای(ائتلاف اصلاح طلبان امید به فردا)

غلامرضا شیران ۲۸ هزار و ۹۱۰رای