به گزارش افکارنیوز، اسفندیار جلایری اظهار داشت: مردم نیشابور در این دوره در ۱۲۸ شعبه برای شوراها رای به صندوق انداختند.

وی افزود: مردم نیشابور ۱۲۵ هزار و ۵۸۹ رای برای انتخاب افراد شورای شهر خود به صندوق‌ها انداختند که از این تعداد ۱۱۷ هزار و ۳۸۸ رای صحیح و ۸ هزار و ۲۰۱ رای باطله بوده است.

وی اظهار داشت: در شهر نیشابور ۱۳ نفر به‌ترتیب ذیل به شورای چهارم راه یافتند:

۱ - محمدکاظم صادقی با ۳۵۷۱۱ رای

۲ - احمد همت‌آبادی با ۲۱۵۲۸ رای

۳ - صادق هوشمند با ۱۵۱۰۱ رای

۴ - حسن شاملی با ۱۴۸۴۱ رای

۵ - مظاهر اقبالی با ۱۳۳۹۷ رای

۶ - حجت‌اله شریعتمداری با ۱۳۳۲۴ رای

۷ - علی جدی با۱۲۴۱۰ رای

۸ - محمد صالح‌آبادی با ۱۱۴۱۵ رای

۹ - ثمانه سکاکی با ۱۱۳۶۶ رای

۱۰ - سیدابوالفضل حسینی با ۱۰۵۹۲ رای

۱۱ - لیلا کاشفی با ۱۰۳۸۹ رای

۱۲ - حسن پارسا با ۱۰۳۰۳ رای

۱۳ - علی صائب‌نیا با ۹۹۰۷ رای

فرماندار ویژه نیشابور ادامه داد: ۱۴- سوسن بلالی با۹۸۴۱ رای، ۱۵- امیر علی سیدآبادی با ۹۷۸۰ رای، ۱۶- عباس مستوفیشرق با ۹۲۰۳ رای، ۱۷- حسین بوژمهرانی با ۸۶۶۶ رای، ۱۸- مسعود عمارلو با ۸۵۵۷ رای، ۱۹- حسین دیواندری با ۸۵۴۱ رای؛ به عنوان ۶ نفر علیالبدل انتخاب شدند.