به گزارش افکارنیوز، لیست اسامی منتخبان دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران که توسط فرماندار تهران اعلام شد به شرح زیر است:

۱ - مهدی چمران ۵۶۶ هزار و ۶۱۴ رای

۲ - علیرضا دبیر ۴۶۷ هزار و ۷۰۰ رای

۳ - احمد مسجد جامعی ۲۸۱ هزار و ۵۴۸ رای

۴ - حسین رضازاده ۲۷۰ هزار و ۳۹۰ رای

۵ - حبیب کاشانی ۲۶۶ هزار و ۵۵۳ رای

۶ - هادی ساعی ۲۶۰ هزار و ۴۵۷ رای

۷ - مرتضی طلایی ۲۴۲ هزار و ۳۸۴ رای

۸ - پرویز سروری ۱۹۹ هزار و ۹۵۶ رای

۹ - رضا تقی پور ۱۸۶ هزار و ۲۰ رای

۱۰ - الهه راستگو ۱۷۹ هزار و ۹۸۲ رای

۱۱ - عباس شیبانی ۱۷۳ هزار و ۲۷۷ رای

۱۲ - اسماعیل دوستی ۱۵۸ هزار و ۷۰۸ رای

۱۳ - احمد دنیامالی ۱۵۷ هزار و ۲۷۷ رای

۱۴ - محمد سالاری ۱۵۵ هزار و ۱۳۸ رای

۱۵ - محمد مهدی تندگویان ۱۵۴ هزار و ۹۲۱ رای

۱۶ - فاطمه دانشور ۱۴۴ هزار و ۷۹۲ رای

۱۷ - احمد حکیمی پور ۱۳۷ هزار و ۶۹۴ رای

۱۸ - محمد حقانی ۱۳۵ هزار و ۱۰۰ رای

۱۹ - مجتبی شاکری ۱۳۰ هزار و ۲۶۹ رای

۲۰ - سید ابوالحسن مختاباد ۱۲۹ هزار و ۹۶۹ رای

۲۱ - رحمت الله حافظی ۱۲۹ هزار و ۸۳۲ رای

۲۲ - ابوالفضل قناعتی ۱۲۷ هزار و ۶۶۴ رای

۲۳ - اقبال شاکری ۱۲۷ هزار و ۵۵۸ رای

۲۴ - مهدی حجت ۱۲۷ هزار و ۲۵۲ رای

۲۵ - غلامرضا انصاری ۱۲۶ هزار و ۵۰۰ رای

۲۶ - معصومه آباد ۱۲۲ هزار و ۷۹۰ رای

۲۷ - عبدالمقیم ناصحی ۱۱۹ هزار و ۸۲۶ رای

۲۸ - محسن سرخو ۱۱۸ هزار و ۷۴۵ رای

۲۹ - عباس جدیدی ۱۱۷ هزار و ۵۰۳ رای

۳۰ - محسن پیرهادی ۱۱۴ هزار و ۴۹۵ رای

۳۱ - محمد مهدی مفتح ۱۱۴ هزار و ۴۳۹ رای


فرماندار تهران تاکید کرد: این اسامی امشب در سایت فرمانداری آگهی خواهد شد و معترضان به این آرا با سند می توانند طی دو روز اعتراض خود را به فرمانداری اعلام کنند.

به گفته وی مجموع آرای کاندیداهای شورای شهر ۱۵ میلیون ۳۷۷ هزار و ۴۰۰ رای است.