به گزارش افکارنیوز، در شامگاه روز چهارشنبه ۲۹ خرداد ماه سیاره مشتری درحالت مقارنه با خورشید قرار می‌گیرد در این حالت این سیاره به نزدیکترین فاصله خود از خورشید خواهد رسید.

در این پدیده سیاره مشتری از پشت لبه جنوبی خورشید عبور خواهد کرد از این رو این مقارنه به دلیل نور خورشید غیر قابل رویت است.

مشتری پنجمین سیاره نزدیک به خورشید و اولین غول از چهار غول گازی است. مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی بوده و جرم آن از تمام سیارات دیگر بیشتر است. این سیاره دارای ۶۳ قمر است که ۱۶ ماه آن قطری بیش از ۱۰ کیلومتر دارند. آیو، اروپا، گانیمد و کالیستو از جمله ۴ قمر بزرگ سیاره مشتری به شمار میرود.