به گزارشافکارنیوز،محمد نفریه با بیان این مطلب افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده در سال جاری توسعه کمی و کیفی مهدهای کودک در دستور کار قرار دارد بطوریکه راه اندازی و توسعه مهدهای شبانه و دانش آموزش و همچنین مهد قرآن، مهد مساجد و …به شدت دنبال می شود.

وی گفت: افزایش کیفیت آموزشهای مهدهای کودک با چاپ کتابهای آموزشی نیز امسال اجرایی می شود و همچنین تمامی مربیان مهدهای کودک از آموزشهای تخصصی برخودار خواهند شد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در مورد ایجاد مهدهای شبانه نیز تاکید کرد: در حال حاضر تعداد کمی متقاضی برای راه اندازی مهدهای کودک شبانه وجود داشته و ما نیز براساس نیازهای موجود اقدام به دایر کردن این مهدها کرده ایم اما در مجموع مشکلی برای راه اندازی این مهدها از سوی بهزیستی وجود ندارد و به تقاضاها پاسخ داده می شود.

به گفته وی، مهدهای شبانه برای مادرانی ایجاد می شود که در شیفت شب کارخانه ها مشغول به کار هستند و برای آسودگی خیالشان بهتر است که کودک آنان نیز در منارشان باشند.

نفریه همچنین درمورد مهدهای دانش آموزی نیز افزود: مهدهای دانش آموزی برای کودکان ۷ تا ۱۲ سال که مادران شاغل دارند راه اندازی می شود.

وی تاکید کرد: این مهدها ویژه مادرانی است که نمی توانند کودک خود را در خانه پس از پایان مدرسه تنها بگذرانند به همین دلیل بهزیستی محیطی امن مانند مهد کودک برای نگهداری این کودکان ایجاد خواهد کرد.