نادر قاضيپور در تذكري با استناد به اصول ۹۴ و ۱۴۱ قانون اساسي گفت: مجلس شوراي اسلامي زحمت ميكشد و قانون مينويسد و تصويب ميكند اما ۳ ماه است قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان تصويب شده ولي اجرا نشده است.

به گزارش ایسنا، وی هم چنین با اشاره به بیکاری جوانان کشور افزود: یک نفر در حال حاضر ۴ مسوولیت دارد، مناطق آزاد، میراثفرهنگی، نهاد ریاست جمهوری و معاونت اجرایی رییس جمهور؛ پس جوانان مردم در کجا کار کنند این چه وضعیتی است.

لاریجانی با اشاره به این که این اخطار مربوط به دستور جلسه نبود، گفت: در مورد بحثوزارت ورزش و جوانان آقای باهنر به عنوان معاون نظارت مجلس تذکر داده و در حال پیگیری آن هستند.

وي افزود: وقت اين كار هم تمام شده و حتما بايد وزير به مجلس معرفي شود. اما اين تذكرات و اخطارها بايد مربوط به دستور جلسه باشد.