به گزارشافکارنیوز، مطابق اعلام فرمانداری اسامی و تعداد آرای ۱۲ عضو علی‌البدل شورای شهر تهران به شرح زیر است:



با اعلام اعضای علی‌البدل شورای شهر تهران جانشین محمدمهدی مفتح هم مشخص شد. او در انتخابات میان دوره ای مجلس از حوزه انتخابیه تویسرکان وارد مجلس شده است.

یکی از اعضای هیات نظارت انتخابات شورای شهر گفته است، مفتح از شورای شهر تهران انصراف می دهد. با این حساب مسعود سلطانی‌فر وارد شورای شهر تهران می شود و البته وزنه اصلاح‌طلبان در این شورا را کمی سنگین تر می کند. او یکی از اعضای لیست اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر چهارم بود.

لیست نهایی فعلی انتخابات شورای شهر تهران نشان می دهد اصلاحطلبان ۱۱ عضو در این شورا دارند که با ورود سلطانیفر تعداد آنها به ۱۲ نفر می رسد.