به گزارشافکارنیوز،فرناز بیگی، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران اظهار داشت: جهش تحصیلی در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است و تعدادی از دانش‌آموزان نیز تابستان هر سال بر اساس این طرح، به یک پایه بالاتر می‌روند.

وی با بیان اینکه طرح جهش تحصیلی برای دانش‌آموزان پایه اول و ششم ابتدایی اجرا نمی‌شود، ادامه داد: این طرح امسال برای دانش‌آموزان از پایه‌های «دوم به سوم ابتدایی»، «سوم به چهارم ابتدایی» و «چهارم به پنجم ابتدایی» اجرا می‌شود.

بیگی در خصوص روند انجام جهش تحصیلی گفت: خانواده‌هایی که احساس می‌کنند فرزندشان آمادگی جهش تحصیلی را دارند به مدرسه محل تحصیل فرزندشان مراجعه کرده و با هماهنگی مدیر مدرسه، نامه‌ جهت معرفی به اداره آموزش و پرورش استثنایی دریافت می‌کنند.

وی افزود: آموزش و پرورش استثنایی از دانش‌آموزان متقاضی جهش تحصیلی آزمون برگزار می‌کند که این موضوع با هماهنگی آنها انجام می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران اضافه کرد: اکثر خانوادهها علاقهمند هستند که فرزندانشان روال طبیعی تحصیل را طی کنند.