به گزارش افکارنیوز، چهارمین دوره شورای شهر تهران تجربه ای تازه است. افزایش اعضای آن به ۳۱ نفر و ترکیب سیاسی آن که بین اصلاح طلبان و اصولگرایان به یک میزان تقسیم شده است. دوره اول شوراها قدرت بر دست اصلاح طلبان بود. در دو دوره بعدی این آبادگران بودند که فرمان شورا را بر دست گرفته بودند و حالا در دوره چهارم گروههای مستقل، اصلاح طلب و اصولگرایانی که چندان هم رای نیز نیستند می تواند تجربه تازه ای را در رای گیریها، انتخاب شهردار و حتی ریاست شورای شهر رقم بزند.

شب گذشته سر انجام نتایج نهایی شورای شهر تهران اعلام شد و آری کسب شده ۳۱عضو شورای چهارم تهران مشخص شد.