به گزارش افکارنیوز،حمیدرضا حاجی بابایی در حاشیه سی امین اجلاس روسای آموزش وپرورش کشور، گفت: ملاک های تربیتی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی چهار ملاک تعیین کننده نظام رتبه بندی و جذب معلمان است که براساس امتیازات حاصله از آن معلمان به رتبه های مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استادمعلم دست می یابند.

وی انجام این نظام را در یک فرایند ۳ ساله توصیف و تصریح کرد: جا افتادن دقیق نظام رتبه بندی و جذب معلمان، زمان براست، زیرا انجام آن مستلزم تهیه فرم های ویژه و کسب امتیازتوسط معلمان است که توسط هیئت های ممیزه و گروه های آموزشی خاص با بررسی های علمی وضعیت معلمان صورت می گیرد.

وی براساس سیاست های کلان تحولی که ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، آموزش وپرورش را یک امر حاکمیتی توصیف کرد و یادآورشد: براساس این سیاست ها، تمام مهدهای کودک تادانشگاه باید تحت نظارت آموزش وپرورش باشند.

حاجی بابایی بااشاره به اینکه معلمی، جایگاهی است که قبل ازهرچیز می‌تواند باعثتثبیت نظام شود، عنوان کرد: هنگامی که معلم به جایگاهی برسد که جذب و بکارگیری او، نگاه به او و منزلت اجتماعی او حساب و کتاب داشته باشد، می‌توان اذعان کرد که به منویات رهبری جامه عمل پوشانده شده است.

وی با تأکید بر اینکه کسانی وارد آموزش و پرورش می‌شوند که ازجایگاه ویژه نخبگی برخوردار باشند، اضافه کرد: تحول بنیادین به مثابه باند فرودگاهی است که هواپیمایی به نام نظام رتبه بندی وجذب معلم از آن برمی خیزد.

حاجی بابایی باتعریف مهندسی نیروی انسانی ادامه داد: چینش نیرو براساس تخصص، کارآمدی و رقابت باتوجه به نظام رتبه بندی و جذب، تعریفی است که از مهندسی نیروی انسانی می توان ارائه داد.