به گزارشافکارنیوز،مهندس کرمی با اعلام این خبر گفت: کلیه دارندگان خودروهای سواری مدل ۳۶۰ الی ۱۳۶۶ می توانند در این طرح با مراجعه به سایت www. nosazinavgan. ir و مشارکت در طرح خودروهای فرسوده از مبلغ استثنایی ویژه هفده میلیون ریالی از محل منابع شماره گذاری خودروهای وارداتی بهره‌مند شوند.

وی افزود: تفاوت این طرح با طرح‌های گذشته، میزان مبالغ دریافتی مالکان خودروهای فرسوده و زمان بسیار کوتاه انجام فرآیند آن می‌باشد.

سرپرست معاونت نوسازی ناوگان حمل و نقل افزود: مالکان خودروهای فرسوده وانت، مینی‌بوس، اتوبوس و کامیون نیز می‌توانند با شرکت در این طرح از مزایای مربوطه برخوردار شوند.

کرمی همچنین میزان کمک بلاعوض دولت و سهم متقاضی از لاشه خودروی فرسوده را بر اساس جدول ذیل تشریح نمود:

۱ - خودروی فرسوده سواری، کمک بلاعوض دولت ۱۵ میلیون ریال، سهم متقاضی از لاشه خودروی فرسوده دو میلیون ریال، جمع کل دریافتی توسط متقاضی ۱۷ میلیون ریال.

۲ - خودروی وانت یک تن، کمک بلاعوض دولت ۱۰ میلیون ریال، سهم متقاضی از لاشه خودروی فرسوده دو میلیون ریال، جمع کل دریافتی توسط متقاضی ۱۷ میلیون ریال

۳ - خودروی وانت دو تن، کمک بلاعوض دولت ۲۰ میلیون ریال، سهم متقاضی از لاشه خودروی فرسوده دو میلیون ریال، جمع کل دریافتی توسط متقاضی ۱۷ میلیون ریال

۴ - خودروی مینی‌بوس، کمک بلاعوض دولت ۳۰ میلیون ریال، سهم متقاضی از لاشه خودروی فرسوده ۶۰ درصد وزن

۵ - خودروی اتوبوس، کمک بلاعوض دولت ۱۰ میلیون ریال، سهم متقاضی از لاشه خودروی فرسوده ۶۰ درصد وزن

۶- خودروی کامیون، کمک بلاعوض دولت - طبق مصوبه، سهم متقاضی از لاشه خودروی فرسوده ۶۰ درصد وزن