سنگ‌چی، وکیل مدافع شاکی هدیه‌ تهرانی در خصوص پرونده حقوقی و کیفری یک فقره چک، در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس با بیان اینکه صادرکننده چک خانم هدیه تهرانی است، اظهار داشت: موکل من(شاکی پرونده) طراح نمایشگاهی است که پارسال هدیه تهرانی برپا کرده بود.

وی ادامه داد: هدیه تهرانی مدعی است توانایی پرداخت این پول را ندارد و سازمان میراثفرهنگی که پرداخت آن را تقبل کرده، باید پول را پرداخت کند.

سنگ‌چی ادامه داد: شاکی نسبت به شکایت کیفری اقدام کرده بود که هدیه تهرانی به تحمل یک سال زندان محکوم شد. اما وی به این حکم اعتراض کردند.


وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده چک دو جنبه حقوقی و کیفری دارد، گفت: شاکی، ‌ نسبت به شکایت کیفری اقدام کرده بود در تاریخ اول اسفند سال گذشته، با حکم دادگاه و توسط کلانتری ۱۲۳ نیاوران هدیه تهرانی جلب شد و پرونده در شعبه ۵ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳ ونک بود.

سنگ‌چی خاطرنشان کرد: به اتفاق و به همراه مأموران کلانتری به دادسرا و به شعبه بدوی صادرکننده رأی(شعبه ۱۰۴۵) مستقر در مجتمع قضایی شهید قدوسی منتقل شدند که آن روز به حکم اعلام واخواهی کردند.

وی با بیان اینکه قاضی کاظمی که هدیه تهرانی را به تحمل یک سال حبس محکوم کرده بود، به دادگاه تجدیدنظر منتقل شده بود. روز محاکمه در آن شعبه دادرسی حضور داشت که برای هدیه تهرانی قرار کفالت صادر کرد. شخصی به نام سهرابی از کارگردانان سینما کفالت وی را بر عهده گرفت.

این وکیل مدافع با بیان اینکه دادرس شعبه، نسبت به پرونده کیفری تشخیص دادند که چک وعده‌دار است و بر همین اساس هدیه تهرانی را تبرئه کردند.

وی ادامه داد: موکل من نسبت به این تبرئه تجدیدنظرخواهی کرده که در حال حاضر پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

سنگ‌چی افزود: نسبت به پرونده حقوقی هم شاکی، طرح دعوی کرده بود که هدیه تهرانی به پرداخت ۳۴ میلیون وجه چک و خسارت تأخیرتأدیه، از زمان سررسید تا دادخواهی محکوم شد. بر این اساس هدیه تهرانی نسبت به این حکم هم واخواهی کرده که امروز(سه شنبه) جلسه رسیدگی به شکایت حقوقی چک است.
انتهای پیام