يك فوق تخصص ريه گفت: تحقيقات نشان ميدهد عوارض مصرف قليان بيش از سيگار است.

دکتر ابوالحسن حلوانی در گفت‌وگو با ن ایسنا گفت: عقیده اشتباهی که در بین مردم رواج یافته است این است که خطر مصرف قلیان کمتر از سیگار است و این در حالی است که تحقیقات نشان می‌دهد عوارض دود قلیان بیشتر از سیگار نیز می باشد به طوری که مصرف یک وعده در قلیان معادل ۲۰ نخ سیگار است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر باید توجه داشت که ماده مورد استفاده برای سیگار معمولا از برگ تنباکو است در صورتی که ماده مورد استفاده در قلیان از ساقه و ریشه است. همچنین دیده می‌شود که میزان نیکوتین موجود در ساقه و ریشه تنباکو نسبت به نیکوتین موجود در برگ آن که برای سیگار استفاده می‌شود بیشتر است.

دکتر حلوانی گفت: دود قلیان حاوی مقدار زیادی منوکسید کربن است که عوارض زیادی به همراه دارد.

وی عوارض ناشی از مصرف سیگار و قلیان را بیماری‌های بدخیم همچون سرطان لب و دهان، سرطان ریه، سرطان معده و لوزالمعده و همچنین سرطان‌ روده بزرگ عنوان کرد و افزود: بیماری‌های خوش خیم همچون زخم معده، رفلاکس اسید معده، بیماری‌های انسداد مزمن ریوی و بیماری‌های قلبی و عروقی نیز از سایر عوارض مصرف دخانیات است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه از زغال برای قلیان استفاده می‌شود تولید منوکسید کربن افزایش یافته و خطراتی را به دنبال دارد.

وی به اسانس‌های استفاده شده در قلیان نیز اشاره کرد و گفت: این اسانس‌ها می‌تواند باعثبیماری‌های حساسیت ریوی، آسم و آلرژی شود.

دكتر حلواني در خاتمه مصرف مشترك قليان را نيز عامل انتقال بيماريهايي از قبيل سل، تبخال و حتي هپاتيت و عفونتهاي تنفسي دانست و عنوان كرد: اين مساله نشانگر خطرساز بودن قليان حتي بيش از سيگار ميباشد.