به گزارشافکارنیوز،دکتر محمد حسن یوسفی با اشاره به شرایط تغییر رشته، گفت: در حال حاضر در دانشگاه‌ها تغییر رشته در دو بخش قابل انجام است که البته در هر بخش شرایط متفاوتی وجود دارد.

وی افزود: درموارد خاص امکان تغییر رشته برای دانشجویان وجود دارد، در این موارد دانشجو درخواست تغییر رشته خود را به شورای موارد خاص ارائه می‌دهد و در این شورا موضوع تغییر رشته با توجه به اختیارات آیین‌نامه‌ای بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

یوسفی با اشاره به موارد مورد نظر شورای موارد خاص برای امکان تغییر رشته، تاکید کرد: یکی از مواردی که شورا مدنظر قرار داده کسب نمره قبولی فرد در رشته جدید در سطح کشور است و چنانچه فرد نمره کشوری را کسب کرده باشد شورای موارد خاص با درخواست تغییر رشته وی موافقت خواهد کرد.

وی همچنین در توضیح ممنوعیت امکان تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد، تصریح کرد: تغییر رشته در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد بر اساس مقررات جاری آموزشی ممنوع است و چنانچه شرایط خاص باشد این موضوع تنها از طریق شورای بررسی موارد خاص مرکزی در سازمان امور دانشجویان قابل بررسی خواهد بود.