معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در بخشنامهای اعلام کرد: نظر به نتایج مثبت اعمال سیاستهای کاهش تردد وسایط نقلیه و به تبع آن کاهش آلودگی هوای تهران و تداوم این رویه در جهت تضمین بهداشت و سلامت شهروندان ساکن در کلانشهر تهران ساعت کار کارکنان همه دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهر تهران تا اطلاع ثانوی ساعت ۸ تا ۱۴:۳۰ تعیین می شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، فروزنده در این بخشنامه تأکید کرده است تا حد امکان در ساعات کاری تعیین شده، از برگزاری همایشها و جلسات غیرضرور به منظور اجرای مأموریت‌های محوله و پاسخگویی به امور ارباب رجوع، جلوگیری شود.

همچنین امور اجرایی از طریق پیش خوان هر دستگاه و خدمات الکترونیک بدون وقفه به مردم و ارباب رجوع با سرعت و دقت ارائه شود.

فروزنده تاکید کرد: مشاغل و فعالیت‌های قابل دور کاری، ترجیحاً دورکاری شوند و دستگاهها موظفند به تعهد خود درخصوص دورکاری اقدام و نتیجه را به معاونت گزارش کنند.

در این بخشنامه آمده است با توجه به کاهش ساعات کاری روزانه و نبود توجیه ارائه وعده غذا، توزیع و ارائه غذای روزانه ممنوع است.

ساعات کار روزانه کارکنان بانکها، مراکز نظامی و انتظامی همچنین مراکز آموزشی و بهداشتی و درمانی و نیز خدماتی که به صورت نوبتی و شیفتی انجام میپذیرد، موافق مقررات مربوط خواهد بود.