سردار سرتیپ موسی کمالی در نشستی خبری گفت: به پیشنهاد این ستاد و موافقت فرمانده کل قوا مهلت اجرای مقررات ایثارگران و امدادجویان با تغییراتی تا پایان امسال تمدید خواهد شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، وی با اشاره به جزئیات این تغییرات افزود: مدت خدمت محققان فوق لیسانس و بالاتر به ازای ارائه تحقیق یا اختراع در زمینه مسائل نیروهای مسلح و انرژی اتمی از دو تا ۱۸ ماه کسر خواهد شد.

سردار کمالی گفت: مدت خدمت مشمولان لیسانس، فوق لیسانس، دکتری و فوق دکتری به ترتیب از یک، ‌دو، سه و چهار ماه کسر خواهد شد و سربازان متأهل غیرغایب نیز در استان های محل سکونت خود به کارگیری می شوند.

وی افزود: مادران فاقد همسر که تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) هستند و حداکثر دو فرزند پسر بیش از ۱۸ سال داشته باشند نیز می توانند یکی از فرزندانشان را از خدمت سربازی معاف کنند.

سردار کمالی گفت: خانواده های شاهدی که فرزند معلول جسمی و ذهنی داشته باشند یکی از فرزندان مشمول آنان می توانند از خدمت وظیفه عمومی معاف شود.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح افزود: یگانه سرپرست خواهر مجردی که به سن ۲۴ سالگی رسیده باشد نیز از خدمت سربازی معاف است.

وی گفت: براساس تغییرات انجام شده یکی از فرزندان خانواده هایی که سه فرزند آنان خدمت دوره ضرورت را انجام داده باشند از انجام خدمت معاف خواهد شد.

سردار کمالی افزود: یکی از فرزندان خانواده هایی که یک فرزند آنان حین خدمت فوت کرده باشد نیز از خدمت سربازی معاف می شود.

وی گفت: در این تغییرات حداکثر کسر خدمت بسیجیان از خدمت سربازی شش ماه خواهد بود این در حالی است که در گذشته کسر خدمت این افراد ۱۲ ماه بود.

سردار کمالی افزود: یکی از فرزندان آزادگانی که بیش از سه سال در اسارت بودند اما فرزندانش بعد از آزادی به سن سربازی رسیده باشد از خدمت سربازی معاف می شود.

وی گفت: فرزند دوم شهدا از خدمت دوره ضرورت معاف می شود و همه جانبازان بیش از ۱۵ درصد و یکی از فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بیشتر و دو فرزند جانبازان ۵۰ درصد به بالا از خدمت سربازی معافند و مدت خدمت جانبازان کمتر از ۱۵ درصد نیز به تناسب درصد جانبازیشان کسر خواهد شد.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح افزود: یکی از فرزندان رزمندگان باسابقه ۳۰ ماه جبهه و ۲ فرزند رزمندگان با ۶۰ ماه سابقه جبهه نیز از خدمت سربازی معاف خواهند شد.

سردار کمالی همچنین گفت: یکی از فرزندان افرادی که مجموع درصد جانبازی و سابقه جبهه آنان به ۳۰ امتیاز برسد از خدمت سربازی معاف می شود و ۲ فرزند افرادی که جمع درصد جانبازی و سابقه جبهه آنان به ۶۰ امتیاز نیز برسد از خدمت سربازی معاف خواهند شد.

وی افزود: آن دسته از خانواده شهدا، مفقودالاثرها، جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که یکی از فرزندانشان از خدمت معاف شده اما ضرورت استفاده از معافیت صادر شده برای آنان به علت فوت و یا استخدام در نیروهای مسلح و دیگر موارد منتفی شده است نیز می توانند با ابطال این کارت، برای نفر دوم خانواده کارت معافیت جدید دریافت کنند.

سردار کمالی گفت: یکی از فرزندان مفقودالاثرها و آزادگان که در گذشته برادرش(فرزند مفقودالاثر و آزاده) از معافیت خانواده شهدا استفاده کرده اما به علت فوت یا مهاجرت تا پایان سال ۸۹ نزد خانواده اش نباشد از خدمت سربازی معاف است.

وی افزود: مشمولانی که با جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر ازدواج کنند از خدمت دوره ضرورت به صورت موقت معاف و پس از پنج سال معافیت آنان به دائم تبدیل می شود.

سردار کمالی گفت: یکی از فرزندان و برادران شهید، مفقودالاثر و آزاده که به واسطه استفاده پسرشان از معافیت خانواده شهدا سرباز شناخته شده از خدمت معاف است.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح افزود: رزمندگان شش تا هشت ماه سابقه جبهه از ۲ ماه، نه تا ۱۱ ماه سابقه از ۳ ماه، ۱۲ تا ۱۴ ماه سابقه از ۴ ماه، ۱۵ تا ۱۷ ماه سابقه از ۵ ماه، ۱۸ تا ۲۰ ماه سابقه از ۶ ماه، ۲۱ تا ۲۳ ماه سابقه از ۷ ماه، ۲۴ تا ۲۶ ماه سابقه از ۸ ماه و ۲۷ تا ۲۹ ماه سابقه جبهه از ۹ ماه کسر خدمت برخوردار می شوند.

سردار کمالی گفت: جانبازان ۵ تا ۱۰ درصد جانبازی نیز می توانند از ۲ ماه، ۱۱ تا ۱۵ درصد از ۴ ماه، ۱۶ تا ۲۰ درصد از ۵ ماه و ۲۱ تا ۲۵ درصد جانبازی از ۸ ماه کسر خدمت برخوردار خواهند شد.