به تازگي يك گروهك تروريستي به نام " فرسان النار الحوازيه " كه داراي گرايشات وهابيت بوده تشكيل شده است.

به گزارش جوان، این گروهک در راستای دخالت‌های کشورهای عربی طرفدار وهابیت و همچنین ایجاد ناامنی و جداسازی مناطق عرب‌نشین استان خوزستان از کشور، در شهرهای آبادان و خرمشهر اعلام موجودیت کرده است.

سران اين گروهك معلومالحال اعلام كردهاند در حال حاضر مشغول جمعآوري سلاح با هدف ترور شخصيتهاي استاني و مسئولين نظامي و انتظامي است.