به گزارش افکارنیوز، دو مامور زن پلیس راهنمایی شهر تانگشان در استان هیبئی در شمال چین بر سر مساله ای که از آن اطلاعی نداریم در یک چهار راه پرتردد این شهر به جان هم افتادند و گیس و گیس کشی کردند.

دو مامور بدون توجه به ترافیک چهار راه و رانندگانی که شاهد ماجرا بودند ابتدا به سر و صورت هم زدند و در نهایت کار به گیس و گیس کشی رسید. یکی از همکاران آنها هرچه تلاش کرد نتوانست آن دو را از هم جدا کند.

در جریان کتک کاری دو مامور راهنمایی رانندگان خوشبختانه نظم را رعایت کرده و باعثترافیک و راه بندان نشدند. در نهایت یک افسر از راه رسید و ظاهرا موفق شد به این گیس و گیس کشی خاتمه دهد.

لینک فیلم