به گزارش افکارنیوز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با برپایی غرفه‌‌هایی به ارائه خدمات ویزیت پزشکی رایگان به مراجعان و بازدیدکنندگان در بیست‌و‌یکمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم اقدام کرده‌ است و هر یک از بازدیدکنندگان با دریافت کارت ویزیت رایگان می‌توانند از این خدمات تخصصی بهره‌مند شوند.

مراجعان با دریافت کارت ویزیت رایگان از غرفه مشاوره تغذیه و بهداشت محیط مجمع دانشجویان قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، به ازای قرائت یک صفحه قرآن از ویزیت پزشکی رایگان در زمینه تغذیه و مشاوره سلامت بهره‌مند می‌شوند.

بنابراين گزارش، ويزيت رايگان در قالب طرح قرآن بخوانيد، ويزيت پزشكی رايگان شويد اجرا و پزشكان مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، يك روز در ميان در غرفه تغذيه و بهداشت محيط مجمع دانشجويان قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشكی كشور مستقر شده و خدمات پزشكی و مشاورهای ارائه میكنند.