به گزارش افکارنیوز، در صفر و یک عناوینی چون حافظه ای از جنس شیشه، استفاده از ان اف سی و… مورد بررسی قرار گرفت.

لینک فیلم