به گزارش افکارنیوز،طي روزهاي اخير بخشنامه افزايش حقوق کارکنان وظيفه نيروهاي مسلح به نهادهاي ذيربط ابلاغ شده که بر اساس آن، ضريب ريالي حقوق دريافتي سربازان از عدد ۸۰۵ به ۱۰۰۲ تبديل شده است و اکنون کمترين دريافتي ناخالص يک نفر وظيفه با سمت سرباز از ۵۲ هزار تومان به حدود ۶۶ هزار تومان و بيشترين حقوق دريافتي متعلق به ستوان يکم پزشک از ۹۷ هزار تومان به ۱۲۱ هزار تومان رسيده است.