به گزارش افکارنیوز،تبلیغات نقش مهمی در زندگی انسان ها ایفا می کند اهمیت وجود تبلیغات باعثشده که حتی از دست پیامک ها و این تبلیغات آسایش نداشته باشیم و امکان ندارد که روزانه این تبلیغات را بر روی گوشی تلفن همراه خود نبینیم.

بعد از شکایات فراوان مشترکان سازمان تنظیم مقررات طی یکی از مصوبات این کمیسیون مشکل را تاحدودی حل کرد به این ترتیب که برای نجات مشترکان راه های پیشنهاد داده شد که لطف این راه ها بسیاری از مشترکان که به پیامک های بانک ها و خبری متکی نبودند شماره شان را از لیست ارسال پیامک های انبوه حذف کردند اما همین که این مشکل حل شد این بار زنگ تبلیغات بر روی تلفن ثابت به صدا درآمد.

این گزارش می افزاید: هرساعت از شبانه روز امکان به صدا درآمدن تلفن ثابت وجود دارد که با جواب دادن تلفن ثابت آن طرف خط یک صدای ضبط شده ای را می شویم که در حال تبلیغ یک کالاست.

اما اخیرا قابلیت جدیدی به این سرویس اضافه شده که به مشترکان تلفن ثابت اجازه می دهد که با فشار دادن یک شماره می توان از دست تبلیغات تلفن ثابت نیز نجات پیدا کنیم.