به گزارشافکارنیوز،حمید صرامی در خصوص بیشترین ماده مخدر صنعتی مصرفی در کشوراظهار داشت: در حال حاضر متامفتامین شیشه – اکستازی و قرص ریتالین از جمله مواد روان گردان موجوددر کشورو پر مصرف در میان معتادان هستند. البته مواد افیونی در کشور همچنان اولین ماده مصرفی بوده و شیشه دومین ماده مصرفی کشور است.

وی با اشاره به نوع مواد مصرفی در کشور و میزان مصرف کوکائین گفت: تریاک، شیشه، کراک، هروئین، حشیش، اکستازی و نیز ترکیبی از مصرف مواد مزبور شامل تریاک و شیشه یا شیشه و کراک افغانی بیشترین مخدر موجود در کشور هستند. بنابر این بدین مصرف کوکائین در گروه نمونه آماری جایگاهی ندارد. ضمن اینکه در تحقیق ارزیابی سریع وضعیت سوء مصرف مواد و وابستگی به مواد در ایران موسوم به RSA در سال ۱۳۸۶یک دهم درصد مصرف‏ کنندگان، مصرف ماده مزبور را اعلام کرده اند. همزمان باید یادآور شوم کشفیات کوکائین در طی سال‏های اخیر در کشور بسیار نادر بوده که به نوعی بیانگر عدم شیوع مصرف این ماده در حال حاضر است.

مدیر کل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اقدامات دشمن برای جایگزینی مخدری جدید در هرمقطع زمانی، تاکید کرد: باید اذعان کرد با ضربه زدن به استراتژی‏های سیستم مواد مخدر و روان‏گردان‏ها بلافاصله شاهد تغییر تکنیک و تاکتیک از سوی قاچاقچیان هستیم. نباید از یاد برد که با هجمه جدی از سوی دستگاههای مقابله کننده و بعضاً کاهش تقاضا شاهد بودیم که مصرف کراک افغانی(هروئین فشرده) که در سنوات گذشته در کشور رونق گرفته بود تا حدودی مهار و کنترل شد و بلافاصله شاهد تغییر الگوی مصرف به سمت مواد محرک متامفتامین شیشه شدیم.

وی ادامه داد: براساس نتایج پژوهش ملی صورت پذیرفته هروئین چهارمین ماده مصرفی گروه نمونه تحقیق بوده و در خصوص تغییر مجدد الگوی مصرف باید منتظر نتایج طرح شیوع شناسی ملی جدید در سال جاری باشیم.

صرامی در خصوص میزان شیوع اعتیاد در میان دانشجویان گفت: در سال جاری تحقیق جامعی به سفارش دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص شیوع‏ شناسی مصرف مواد در میان دانشجویان دانشگاه‏های تابع وزارت علوم – تحقیقات و فنآوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح ملی درحال اجرا است که نتایج آن در آینده نزدیک اعلام می شود.

براساس نتايج طرح شيوع ‏شناسي در سطح دانشگاه‏هاي تابعه وزارت علوم - تحقيقات و فناوري در سال ۱۳۸۵ دانشجويان گروه نمونه، ۲ درصد ترياك، ۲ درصد حشيش، ۷ دهم درصد قرص‏هاي اكس و شيشه و ۲ دهم درصد هرويين و كراك افغاني را تجربه كرده‏اند.