به گزارشافکارنیوز،شمسعلی رضازاده معاون سازمان غذا و دارو در تشریح آخرین مسائل دارویی کشور اظهار داشت: در حال حاضر انبارهای شرکت‌های دارویی انباشته از دارو شده‌اند و کمبودهای یک سال گذشته در حوزه دارو به‌دلیل عدم تبادلات ارز در حال برطرف شدن است و هر زمان که دارویی به‌صورت فوری باید وارد کشور شود با همکاری سریع بانک مرکزی و گمرک این داروها ترخیص می‌شود.

وی به ۶ ماه ذخیره دارویی تولیدات داخلی اشاره کرد و افزود: امیدواریم که با تمهیداتی که در حوزه دارو برقرار خواهیم کرد تا پایان سال از نظر ذخایر دارویی با مشکل خاصی مواجه نشویم.

رضازاده تصریح کرد: در حال حاضر ۶۰ درصد مواد اولیه دارویی در داخل کشور تولید می‌شود و از دو ماه قبل نیز با بانک مرکزی به تفاهم رسیده‌ایم که ارز مواد اولیه دارویی را در اولویت تخصیص ارز قرار دهد. زیرا مقوله مواد اولیه و تمرکز بر این حوزه می‌تواند قیمت دارو را در کشور کاهش دهد.

معاون سازمان غذا و دارو بیان داشت " ما بازخوانی از اطلاعات شرکت‌های تولیدی و واردات دارو براساس نیاز دارویی کشور انجام داده‌ایم و هر ۴۵ روز تا ۲ ماه این بازخوانی اطلاعات دارویی صورت می‌پذیرد و دائماً این اطلاعات در حال پایش است و مشکلاتی که چند ماه قبل در حوزه دارو به وجود آمده بود به‌خاطر آن بود که چون سال‌ها دارو به‌وفور در کشور وجود داشت پیش‌بینی‌ها برای کمبودها صورت نپذیرفته بود اما تغییرات سریع مدیریتی نیز در مقوله‌ این کمبودهای دارویی بی‌تأثیر نبود.

وی که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حضور یافته بود، ادامه داد: وزارت بهداشت جلسات متعددی با مسئولان وزارت بهداشت برقرار کرده این روند ادامه دارد و در حال حاضر نیز ۵۰ درصد ارز دارویی کشور تخصیص یافته که بخش عمده آن را دریافت کرده‌ایم و این روند نیز همچنان ادامه دارد و با بانک مرکزی به تفاهم رسیده‌ایم که تخصیص ارز دارو در اولویت قرار داشته باشد.

رضازاده در تشریح توزیع دارو در داروخانه‌های بیشتر در کشور افزود: یکی از مشکلات حوزه دارو در گذشته عرضه محدود دارو که باعثایجاد صف‌های طولانی شده بود و در حال حاضر با همکاری انجمن پخش دارو و انجمن داروسازان ایران تمهیداتی لحاظ خواهیم کرد تا ۱۰ روز آینده مراکز عرضه دارو افزایش یابد.

معاون سازمان غذا و دارو در تشریح چگونگی پرداخت یارانههای دارویی نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر اطلاعات یارانههای دارویی در دو بخش در حال جمعآوری است و مبلغ این یارانهها نیز کنار گذاشته شده است و تا مدت ۱۰ روز آینده به حساب بیماران مابهالتفاوت افزایش هزینههای دارویی پرداخت میشود و در بخش دوم نیز برای اینکه بیماران جهت پرداخت هزینههای دارویی دچار سرگردانی نشوند تا چند روز آینده وزرای بهداشت و رفاه تفاهمنامهای را به امضا خواهند رساند که این مبلغ یارانه مابهالتفاوت دارو به سازمانهای بیمهگر واریز شود تا آنها برای هزینههای دارویی بیماری خاص و صعبالعلاج از مردادماه به اجرا درآورند.